» تماس با ما
ساختمان
 
آدرس : تبریز چایکنار مابین پل قاری و منصور - نرسیده به خروجی دانشسرا 

 

تلفن :04135235432-04135234415

 

فاکس :04135255054 

 

کد پستی :5136835681